Fizyka | Strona Arkony

Fizyka

      Fizyka stara się opisać ogólne prawa przyrody. Chce ilościowo ująć prawidłowości, jakie rządzą światem materialnym, bez względu na postać, w jakiej ta materia się prezentuje. Jest podstawową z nauk przyrodniczych – z niej powstały chemia, biologia, astronomia, meteorologia, nauki techniczne i inne.

      Dlaczego jest fajna? Pozwala wszystko zmierzyć, opisać i zrozumieć, dlaczego "coś" się stało. Dzięki niej możemy przewidzieć wszystkie zjawiska, które zachodzą wokół nas. Jest kluczem do zrozumienia świata, a kluczem do zrozumienia fizyki jest - doświadczenie.

      Właśnie dzięki zajęciom laboratoryjnym w naszej szkole przybliża sie uczniom fizykę. W trakcie trzyletniego cyklu nauczania w Gimnazjum, uczniowie wykonują 30 ćwiczeń doświadczalnych.  Uczniowie wykonują ćwiczenia (jak przystało na poważnych naukowców) w białych kitlach laboratoryjnych. Przed każdymi zajęciami zdają zagadnienia teoretyczne do danego ćwiczenia, a następnie wykonują doświadczenie według zamieszczonego w specjalnej instrukcji schematu. Wynikiem przeprowadzonego ćwiczenia jest przygotowywanie wersji elektronicznej sprawozdanie z doświadczenia.

      W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie korzystają zarówno z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, jak i z "archaicznych" przyrządów tj. waga szalkowa z odważnikami, suwmiarka tradycyjna, mikromierz, stoper, uczą się, jak je obsługiwać i jak z nich korzystać.

      Dlaczego nie należy bać się laboratorium fizyki? Każde zjawisko fizyczne w tych samych okolicznościach zachodzi zawsze w ten sam sposób i jeśli mamy odpowiednie dane, możemy przewidzieć jego efekt. Nie ma zjawiska, którego nie dałoby się opisać językiem fizyki.

 

"Gdy­by ludzie roz­ma­wiali tyl­ko o tym, co ro­zumieją, za­padłaby nad światem wiel­ka cisza."

Albert Einstein