SKJ Darkon. | Strona Arkony

SKJ Darkon.

SKJ Darkon

Nazwa Szkolnego Klubu Jeździeckiego wzięła się od połączenia D- imienia założycielki, ar- człon nazwy szkoły, kon- nazwa tematycznego zwierzęcia bez polskich znaków.

Klub prowadzi działalność od marca 2017 roku.

Zajęcia odbywają się w Stajni, w Maciejkowicach, ul. Antoniów 1.

Prowadzi je p. Klaudia Langer – klasa jeździecka mistrzowska.

Lekcje jazdy konnej odbywają się w piątki po południu.

Ze względu na bezpieczeństwo klubowiczów – koń to żywa istota i jego zachowania są przewidywalne w ograniczonym stopniu - przyjęto zasadę, że należeć do klubu mogą osoby powyżej 10 roku życia (od 4 klasy wzwyż).

Z uwagi na fakt, że dzieci prezentują zróżnicowany, często poziom początkujący, fizycznie możliwa jest tylko 1 lonża w trakcie 1 lekcji na ujeżdżalni, stąd ograniczenie liczby miejsc klubowiczów na 1 sezon. Przyjęto, że będzie to liczba czterech osób.

Celem działalności SKJ Darkon jest zintensyfikowana nauka jazdy konnej. Dzieci powinny odbierać dwie lekcje tygodniowo. SKJ Darkon realizuje jedną godzinę. Powodem jest ograniczenie czasowe. Zajęcia są czasochłonne, prowadzenie lekcji w tygodniu kolidowałoby z obowiązkiem szkolnym dzieci, tj. nauką popołudniową związaną z odrabianiem zadań domowych czy przygotowaniem do testów / sprawdzianów. Bezzasadnym jest większa ilość uczestników, która dzieliłaby się na kalendarzowe piątki i pobierała lekcje raz na dwa miesiące. Nie przyniosłoby to żadnych efektów w postaci nabycia umiejętności jeżdżenia konno.

Obecnie na zajęcia uczęszczają:

Z klasy  Lemurów: Julia Germel, Zuzanna Strzoda, Kinga Topka. Z klasy Pingwinów Wiktoria Topka. Uczestniczki nie zostały wybrane. Informacja o naborze była przekazywana ustnie uczniom, publikowana w szkolnym Informatorze, dostępna na stronie szkoły. Grupa dziewczyn stanowiła jedyne chętne osoby do wzięcia udziały w kółku, w pierwszym sezonie jego działalności. W drugim sezonie pierwszeństwo naboru będą miały nowe osoby – jeśli będzie zainteresowanie. Zgłoszenia do reedycji należy zgłaszać już teraz.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania reguł panujących w stajni oraz na ujeżdżalni. Obowiązkowo muszą posiadać strój odpowiedni do jazdy konnej, podstawowo są to: toczek, bryczesy, czapsy lub długie skarpety, sztyblety, bat lub palcat.

Poza praktycznymi zajęciami uczestnicy odbierają naukę teoretyczną z zakresu anatomii koni, żywienia, zachowania, budowy siodła, ogłowia, pozostałego osprzętu. Uczą się przygotowania węzła bezpieczeństwa, sprzątają boksy.

Działalność kółka ma na celu uświadomienie jego uczestnikom, że jazda konna nie wiąże się wyłącznie z przyjemnością, ale i obowiązkiem wobec zwierzęcia. Cytując klasyka: Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś [w:] Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę.

Dorota Zdanek