Sport | Strona Arkony

Sport

Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności społecznych. Chociaż wiele dzieci aktywnie uprawia sport, jedynie część z nich ma okazję robić to w szkole.

Zwłaszcza dla najmłodszych, szkoła jest często jedynym miejscem, gdzie mają szansę na rozwój sprawności fizycznej oraz naukę podstawowych zasad poprzez zabawę, na przykład sposobu ustalania i stosowania reguł w celu osiągnięcia założonych celów w ramach zespołu. Sport w szkole jest bardzo ważny dla realizacji programu kształcenia, redukuje potencjał agresji i poprawia sprawność umysłową oraz zdolność koncentracji.

Jednym z głównych zadań szkoły jest  rozwój  emocjonalny i fizyczny uczniów. Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Dlatego w naszej szkole sport odgrywa jedną z wiodących ról.

Nasi uczniowie poza zajęciami wychowania fizycznego, obowiązkowo uczęszczają na naukę pływania w klasach 1-3 oraz mają do wyboru dużo zajęć poza lekcyjnych o charakterze sportowym.

Cały rok działa Szkolna  Akademia Piłki Nożnej w 2 kategoriach wiekowych – klasy 1 – 4 SP oraz 5 SP  – 3 gimnazjum. W ramach tych zajęć prowadzone są treningi piłki nożnej a uczniowie reprezentują naszą szkołę w zawodach i turniejach nawet o zasięgu ogólnopolskim.

Cały rok odbywają się zajęcie capoeira we współpracy z Grupo de Capoeira Siemianowice.

Sezonowo nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach narciarskich odbywających się zarówno na stokach pobliskiego Beskidu Śląskiego jak i Tatrzańskich. Co roku w czasie ferii szkoła organizuje obóz narciarski w atrakcyjnych europejskich kurortach narciarskich.

W sezonie letnim organizujemy wycieczki rowerowe w najbliższej i dalszej okolicy a także odwiedzamy ciekawe miejsca podróżując rowerami. Organizowane są też lekcje gry w tenisa ziemnego oraz strzelania z broni sportowej na znajdującej się w pobliżu szkoły siemianowickiej strzelnicy myśliwskiej.

W szkole prężnie działa Szkolny Klub Turystyki Górskiej, który organizuje uczniom wycieczki górskie począwszy od jednodniowych wyjść w góry skończywszy na wielodniowych wyprawach górskich, gdzie uczniowie mogą podziwiać piękno przyrody a także uczyć się odpowiednich zachowań w środowisku górskim.

Ważnym elementem edukacji sportowej jest nauka odpowiedniego dopingowania sportowców i kulturalnego kibicowania. Szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy na wydarzenia sportowe odbywające się  zarówno w kraju jak i zagranicą.

Także sezonowo organizujemy kursy nurkowania, spływy kajakowe, wyścigi kartingowe, zajęcia wspinaczki (ściankowej oraz skałkowej), painball, wyjazdy żeglarskie oraz wiele innych ciekawych rzeczy.