Wyjazd rowerowy na Węgrzech. | Strona Arkony

Wyjazd rowerowy na Węgrzech.

https://www.youtube.com/watch?v=sxu634XDj3M&t=431s

              Kolejny raz w naszym ukochanym „ Szentedre”. Z dziećmi i młodzieżą  „Arkony” jeździmy tam nieprzerwanie od 1967 roku. Utrzymujemy serdeczne kontakty z wieloma przyjaciółmi i szkołami. Niezapomniany  „ Tabor Park” i mistrz akordeonu  Pan Deri Gyorgy. Szentendre to nasza baza wypadowa dla dłuższych wyjazdów do Grecji, Chorwacji, Austrii, Włoch lub dalej po Barcelonę (ostatnio tragicznie doświadczoną terroryzmem).

          Już w marcu 2017 roku podjęliśmy decyzję, że tym razem dla uhonorowanie pierwszego obozu „ Arkony” w 1967 roku na pięćdziesięciolecie współpracy zorganizujemy obóz stały, 2-turnusowy  na campingu Papsziget nad Dunajem pod Górami Pilis w Szentendre.

          Szentendre to wyjątkowe, oddalone od centrum Budapsztu o 16 km, urokliwe miasteczko, położone nad Dunajem, na zboczach Gór Pilis, niedaleko słynnego Visegradu i Esztergom. Jego historia pamięta czasy rzymskie: „Limes Romanum” z licznymi pamiątkami  tego czasu, czasy średniowiecza z murami obronnymi i romańskim kościołem z X w. i świetny barok z  12-toma świątyniami różnych wyznań. Szentendre to miasteczko wielu kultur. Tutaj od XV wieku osiedlali się : Turcy, Źydzi, Serbowie, Słowianie i Niemcy, tutaj w okresie Cesarstwa Habsburgów  zauroczeni klimatem i tolerancją znajdowali swoje miejsce liczni artyści, wybitni mistrzowie malarstwa, ceramiki, rzeźby i muzyki. Obecnie w Szentendre zlokalizowana jest Budapeszteńska Akademia Sztuk Pięknych, liczne muzea, organizowane są plenery i warsztaty artystyczne, a także słynne „Teatrum Szntendre” podczas których w  naturalnej scenerii średniowiecznych i barokowych kamieniczek wystawiane są sztuki teatralne wybitnych dramatopisarzy  i prezentowane koncerty znanych kompozytorów tego okresu.

          W pierwszym turnusie od 29 czerwca wzięło udział 46 dzieci i młodzieży naszych szkół  „ Arkony „ w drugim 39 uczestników w tym kilku naszych absolwentów. Zajęcia prowadzone były przez 8 wychowawców i instruktorów , kuchnię i kwatermistrzostwo obsługiwały 4 osoby. Trzy dni przed rozpoczęciem obozu grupa kwatermistrzowska przy współudziale młodzieży z naszego gimnazjum wyjechała wraz z transportem towarowym aby wcześniej rozbić namioty, przygotować kuchnię i jadalnię, zorganizować przewóz 52 rowerów wraz z zapleczem logistycznym.

          Poza wypoczynkiem i zwiedzaniem okolic mottem głównym obozu była turystyka rowerowa. Wspaniała i bezpieczna infrastruktura ścieżek rowerowych wzdłuż Dunaju od Budapesztu po Wiedeń przez Szentendre i Visegrad oraz w Górach Pilis mobilizowała wszystkich do czynnej rowerowej turystyki. Uczniowie, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach przebyli łączna trasę ponad 350 km.

Tym sposobem odwiedziliśmy zabytki i muzea Szentendre, Visegradu i Budapesztu, dotarliśmy do ciekawych i atrakcyjnych miejsc w Górach Pilis. Dzięki naddunajskim ścieżkom rowerowym sprawnie mogliśmy korzystać z termicznych leczniczych basenów w Lanyfalu oraz licznych ośrodków sportów wodnych. Dzięki rowerom znacznie rozszerzyliśmy program i mobilność obozu. Dzieci i młodzież poprzez wypoczynek pod namiotami, obowiązki służby w obozie i kuchni, realizowanie licznych organizacyjnych i programowych zadań uczyła się  samodzielności i zaradności, koleżeństwa i współodpowiedzialności w pracy zespołowej. Jednocześnie poznaje piękno przyrody, uczy szacunku dla niej i tego wszystkiego co kultura cywilizacji człowieka przez wieki tworzyła.

Wypoczęci i opaleni węgierskim słońcem – bezpiecznie 14 lipca wróciliśmy naszymi szkolnymi  busami do „ Arkony”, by dwa dni później rozpocząć tradycyjnie obozowe lato w „ Arkonie” , w jej ogrodach i nie tylko.

Jaki plan na następne  wakacje? Po licznych naszych obozach w wielu krajach Europy a ostatnio w Szentendre można powtórzyć obóz rowerowym szlakiem wzdłuż Balatonu, albo po wielu latach wrócić trampingiem do Bułgarii odwiedzając naszego króla Warneńczyka w Warnie, zabytki Neseberu i Sozopola, przyrodę rzeki Ropotamo i oczywiście wspaniałe plaże Morza Czarnego. Wcześniej jednak zimowe obozy narciarskie, liczne krótsze i dłuższe wycieczki w Polsce. Po trzech latach przerwy planujemy obóz dydaktyczny w Grecji z powtórką historii starożytnych Delf, Olimpii, Koryntu, Epidauros, Myken , Sparty, Maratonu, Thermopilskiego Wąwozu i  Aten.

                                       Ahoj Arkoniacko Przygodo!